Кукли

.
„Детството е най-добрата част от живота…“