Светлинни петна

.

Сурва 2011|Фоклорен фестивал|Светлинни петна|Забравено място