Фоклорен фестивал, Ягодово

Сурва 2011|Фоклорен фестивал|Светлинни петна|Забравено място