Фотография
„Фотографията запазва завинаги, ограничена част от неограниченото време на Вселената“
————————————————————————————-Марвин Кроне
а
а
а

Моля, използвайте падащото меню за избор на категория.